TINH DẦU BẠC HÀ HYGIE

Giá:190.000

Loại: Tinh dầu thiên nhiên
ĐVT: Chai 30 ml
Đơn giá: 190.000 đ
Chai tinh dầu treo xe, nắp gỗ 8ml: 90.000 đ/chai.
Chai nhỏ giọt 30ml: 190.000 đ/chai.
Chai nhỏ  giọt 100ml: 450.000 đ/chai.